Ons werkgebied is werk. Dat kan een re-integratie-vraagstuk zijn, moeite met het vinden van een baan of vragen over social return voor uw organisatie. Wij verbinden en vinden oplossingen, op weg naar een beter werkende toekomst. Ons uitgangspunt is de behoefte van mens en organisatie, onze aanpak is creatief. AndersWerkt: anders kijken, zien wat werkt.  

“We geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken”

Werken aan werk Lees meer over de diensten van AndersWerkt: Concepten arbeidsmarkttoeleiding AndersWerkt interim en tijdelijke opdrachten arbeidsbemiddeling Coaching 

“Mensen en organisaties op inspirerende wijze bewust maken van eigen regie in een veranderende arbeidsmarkt”

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Toeleiden naar werk, voor kandidaten
met een afstand tot de arbeidsmarkt


Creatieve oplossingen van AndersWerkt
Kandidaten in beweging brengen en houden speelt een grote rol bij het toeleiden richting de arbeidsmarkt. Zeker als het gaat om kandidaten die al enige tijd geen werk hebben. We ondersteunen en faciliteren, maar zorgen dat kandidaten het zelf doen. We trekken niet de kar, maar geven hem een duwtje. Dat is waarin AndersWerkt het onderscheid maakt. Anders kijken, zien wat werkt.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid.

Geen hangmat maar een trampoline

We geloven dat mensen meer in zich hebben dan ze zelf in de eerste instantie denken. Onze houding is daarom (pro)actief. We verbinden en vinden oplossingen. Daarbij is ons uitgangspunt de behoefte van mens en organisatie.

Succesvolle arbeidsmarkttoeleiding

Succesvol toeleiden naar werk begint met aandacht en vraagt een open blik. We bewegen kandidaten van reactief naar pro-actief. AndersWerkt heeft door die denk- en werkwijze al diverse overheden en onderwijsinstellingen ondersteund met het bedenken van concepten en opzetten van projecten die vervolgens worden uitgevoerd.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

AndersWerkt interim

Soms is alle kennis en knowhow wel aanwezig in een organisatie, maar is er een duwtje in de goede richting nodig. Ook een ander gezicht kan soms net de aanleiding zijn om het tij te keren. De professionals van AndersWerkt kunnen daarom (tijdelijk) op locatie ondersteuning bieden. Lees hier meer over interim en detachering door AndersWerkt.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Interim door AndersWerkt

Het team van AndersWerkt bestaat uit resultaatgerichte mensen die hun nek durven uit te steken. We kunnen onze adviserende rol daarom aanvullen met een meewerkende of coördinerende rol.

Dat houdt in dat de professionals van AndersWerkt (tijdelijk) in uw organisatie aan de slag gaan.
Daarbij houden we natuurlijk oog voor de bestaande organisatie. We zijn creatief in onze denkwijze, maar uiteindelijk moet er doorgepakt worden. Door onze verschillende achtergronden vormen we een veelzijdig team dat ook individueel inzetbaar is voor overheidsinstanties en bedrijfsleven.

AndersWerkt interim voor:
Overheid
Onderwijs
Bedrijfsleven

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Arbeidsbemiddeling voor werknemers en werkgevers

Werk vinden
- Loop je vast in je huidige baan?
- Wat zijn je drijfveren?
- Wie ben je?
- Wat wil je bereiken?

Anders kijken, zien wat werkt
Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken en meer regie over situaties hebben dan ze zich beseffen. Dat geldt ook voor jou. En wij helpen jou om dat (weer) in te zien.
Bemiddelingsgesprekken bij AndersWerkt zijn geen vrijblijvend babbeluurtje, we gaan gestructureerd aan het werk met jouw vraag. Ook zul je zelf aan de slag moeten, bijvoorbeeld door persoonlijkheids- of beroepskeuzetesten te doen om erachter te komen wie je bent en wat je wilt. Vanuit daar maken we de match naar werkgevers.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Persoonlijke begeleiding

Jouw situatie is uniek. Daarom bieden wij je ook begeleiding en coaching op maat. We brengen samen jouw kunnen en wensen in kaart. We proberen te verbinden en zoeken oplossingen. Natuurlijk zetten we jou centraal – jij moet uiteindelijk baat hebben bij onze activiteiten.

Een traject kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien:
– In kaart brengen van je vaardigheden
– Mogelijkheden vaststellen én te overzien maken
– Versterken van vaardigheden
– Arbeidsmarktpositie en aanpak bepalen

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Arbeidsbemiddeling voor werkgevers

Als werkgever is het vinden van juist personeel soms een hele uitdaging. Tijdrovend ook. AndersWerkt kijkt verder. Wij beoordelen kandidaten op hun persoonlijkheid– en niet alleen op het cv. Dat zorgt voor verrassende maar succesvolle plaatsingen van kandidaten. Door de behoefte van mens en organisatie centraal te stellen kijken we vooruit en denken we in mogelijkheden. Dat is de onderscheidende arbeidsbemiddeling van AndersWerkt.

SOCIAL RETURN


Social return is steeds vaker een contractvoorwaarde bij inkopen en aanbestedingen. Het getuigt ook van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedoeling van social return is dat er bij de uitvoering ook mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden. Kun je hulp gebruiken bij het vinden van de juiste mensen om aan deze contractvoorwaarde te voldoen? We ondersteunen u graag bij de invulling van uw SROI afspraken.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Persoonlijke ontwikkeling en professionele groei

Wil je (weer) met plezier naar je werk?
Wil je ontdekken wat jouw droombaan is?
Wil je je als persoon ontwikkelen?
Heb je hulp nodig bij de zoektocht naar een baan?

AndersWerkt helpt je om werkgerelateerde doelen te verwezenlijken. Door middel van loopbaanbegeleiding en coaching zorgen wij ervoor dat jij weer net zo energiek de toekomst in kijkt als wij.

Groeien in je werk
Werken is een groot deel van je tijdsbesteding. Wanneer je niet meer met plezier naar je werk gaat, kan dat zijn weerslag hebben op de uitvoering ervan, maar ook op je privé leven. Zonde! AndersWerkt kan je dan helpen.

Outplacement of re-integratie
De situatie is anders bij gedwongen ontslag. Nu je op zoek moet naar een nieuwe baan, kan dat voor twijfels over je eigen capaciteiten zorgen. Of je weet ineens niet meer / niet goed wat je zou willen doen qua werk. Ook het terugkeren op de arbeidsmarkt na een periode van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid kan moeizaam zijn.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Doelgerichte coaching

Coaching door AndersWerkt is geen vrijblijvend babbeluurtje, we gaan gestructureerd aan het werk met jouw vraag. Ook zul je zelf aan de slag moeten, bijvoorbeeld door persoonlijkheids- of beroepskeuzetesten te doen om erachter te komen wat jouw vaardigheden zijn.
In de oriëntatie bespreken we jou als persoon, je netwerk en de arbeidsmarkt. Zodra we in kaart hebben wat jouw professionele doelen zijn, bieden we je verschillende handvatten die het makkelijker maken om zelf op zoek te gaan naar werk. Denk aan sollicitatietraining, netwerkgesprekken, of ontmoeten en kennismaken met werkgevers.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Voor wie werkt AndersWerkt
Onze krachtige oplossingen voor mens en organisatie

Ons werkgebied is werk. Onze opdrachtgevers? Die zijn divers. Wij helpen met verschillende vraagstukken op gebied van werk. Dat kan bijvoorbeeld een re-integratietraject of een persoonlijke worsteling zijn.

Wij realiseren een beter werkende toekomst voor:
- Werkzoekenden
- Overheid
- Onderwijs
- Ondernemers

Werkzoekenden
Loop je 'vast' in je huidige baan? Wij bieden persoonlijke begeleiding en coaching voor werkzoekenden. We kijken verder dan je cv, maar we kijken naar jou als persoon en denken in mogelijkheden. Door onze positieve aanpak zie jij ook (weer) in hoeveel je waard bent.

Lees hier meer over onze arbeidsbemiddeling en coaching.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Overheid en onderwijs

Re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding vragen soms een creatieve(re) aanpak. Met krachtige oplossingen en verrassende concepten zorgen wij ervoor dat we mensen weer aan het werk krijgen.
Ook kunnen de professionals van AndersWerkt op interimbasis worden ingezet om ondersteuning te
bieden.

Lees hier meer over arbeidsmarkttoeleiding.

Ondernemers
De onderscheidende arbeidsbemiddeling van AndersWerkt levert jou als werkgever uitstekende medewerkers op. Wij kijken verder dan een cv en stellen de persoon centraal. Daardoor komen we soms met verrassende voorstellen.
Ook helpen we bij de inzet van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt en adviseren we over SROI (Social Return On Investment).

Lees hier meer over arbeidsbemiddeling voor werkgevers.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Over AndersWerkt
Onze ideeën en medewerkers

Wij werken aan werk. Onze missie is mensen en organisatie bewust maken van hun eigen regie met betrekking tot werk, de arbeidsmarkt en hun eigen rol daarin. En dat doen we op inspirerende wijze.

We kijken anders
We zijn een energieke, inspirerende en constructieve organisatie. Met de blik naar buiten, de toekomst en vooruit. We gaan problemen niet uit de weg, maar gaan de confrontatie aan. We zijn positief en verbinden. Zo vinden wij de oplossing voor vraagstukken rondom werk, zoals reintegratie, arbeidsmarkttoeleiding en arbeidsbemiddeling.

Wij zijn van mening dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. En we laten ze dat graag inzien.
Dat doen we met adviesgesprekken, coaching of zelfs door (op tijdelijke basis) mee te werken in een organisatie.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

Hoe ONDERSCHEIDT AndersWerkt zICH

Dat we 'anders' zijn zit al in onze naam. We maken het verschil door onze houding en onze
creativiteit.
- Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken.
- We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand.
- We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij
onze activiteiten.
- We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge
handelingssnelheid.

Waarom AndersWerkt?  Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. We handelen vanuit logisch denken en een portie boerenverstand. We werken in het belang van kandidaat en opdrachtgever. Iedereen moet baat hebben bij onze activiteiten. We steken ons nek uit, zijn flexibel, goed bereikbaar en hebben een hoge handelingssnelheid. 

Ook interesse in een beter werkende toekomst? Neem contact op.

REFERENTIES

AndersWerkt zorgt voor krachtige oplossingen op het gebied van persoonsontwikkeling, (arbeids-)bemiddeling, coaching en training van mensen op weg naar een beter werkende toekomst.

Dit doen we voor overheid, onderwijs en ondernemers.